دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

 

ترم 1

 

 

 

 

  پایه 3 آمار و احتمالات
  عمومی 2 انقلاب اسلامی
برای دانشجویانی که در کاردانی این درس را پاس نکرده اند عمومی 3 حسابداری دولتی 2
  تخصصی 4 حسابداری میانه
  تخصصی 3 ریاضی کاربردی
  پایه 2 مالیه عمومی
برای دانشجویانی که در کاردانی این درس را پاس نکرده اند 3 مدیریت مالی 1
  20 جمع
دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

ترم 2

 

 

 

عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام
ریاضی کاربردی اصلی 2 پژوهش عملیاتی 1
حسابداری میانه تخصصی 3 حسابداری صنعتی 3
حسابداری میانه تخصصی 3 حسابداری پیشرفته 1
حسابداری میانه تخصصی 3 حسابرسی 2
اصلی 2 پول ارز بانکداری
اصلی 3 مدیریت تولید
18 جمع

 

 

 

 

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

ترم 3

 

 

 

پایه 3 برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
تخصصی 2 زبان تخصصی 2
پژوهش عملیاتی 2 اصلی 2 پژوهش عملیاتی 2
عمومی 2 اندیشه اسلامی 2
حسابداری پیشرفته 1 تخصصی 3 حسابداری پیشرفته 2
3 روش تحقیق در حسابداری
اصلی 3 مدیریت مالی 2
18 جمع

 

 

دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام دروس  

 

 

 

 

 

ترم 4

 

 

 

عمومی 1 تربیت بدنی 2
عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن
اصلی 2 سیستم های اطلاعات در حسابداری
مدیریت رفتار سازمانی اصلی 2 سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار
مبانی سازمان و مدیریت اصلی 2 امور مالی بین الملل
زبان تخصصی 1 تخصصی 2 مباحث جاری در حسابداری
اصلی 3 کاربرد نرم افزار در حسابداری
تخصصی 3 کارآموزی
تخصصی 3 پروژه مالی 2
برای کسانی که نگذراندند 2 مهارت های زندگی
22 جمع