هدف درس : آشنا ساختن دانشجویان با مبانی پول و بانکداری و نظریه های پولی در نظام بانکی ، تشخیص سیاست های پولی مناسب با شرایط اقتصادی

 1. مروری بر تاریخچه سیستم های پولی
 2. عملکرد های پولی
 3. نقش موسسات مالی در اقتصاد
 4. موسسات مالی سپرده ای
 5. بانک های تجاری
 6. موسسات وام و پس انداز
 7. اتحادیه های اعتباری
 8. بانکداری مرکزی
 9. ارکان نظام بانکی ایران
 10. نظریه های پولی
 11. ابزار سیاست پولی و بانک مرکزی
 12. تورم ، تورم رکودی ، تحلیل آثار و روش های درمان1
 • تورم ، تورم رکودی ، تحلیل آثار و روش های درمان2
 1. بازار ارز و بورس خرید و فروش ارز های مختلف ، معاملات ارزی ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه های ارزی
 2. تحولات و تجربیات پولی و بانکی ایران1
 3. تحولات و تجربیات پولی و بانکی ایران2