واکاوی راهکارهای طراحی مرکز تحقیقات و تجاری کشاورزی با رویکرد فناوری¬های نوین

علیرضا خزایی1، مهدیه پورهادی گوابری2

1. دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2. دکتری معماری، گروه معماری، موسسه آموزش عالی مهرآیین، انزلی ، ایران.

چکیده
در راستای نیازهای فراوان مبنی بر استفاده از روش¬های ساخت و ساز و مصالح نوین که یک ضرورت مهم ملی و گامی مهم در راستای توسعه فناوری¬های نوین جهانی است و با توجه به استقبال و نیاز روز افزون کشور به استفاده از این روش¬های نوین ساخت و ساز که با رعایت موازین علمی بر اساس استانداردهای مدولار و توسعه پایدار انجام می¬گیرد، لذا این مقاله با نگاهی به توسعه پایدار و فناوری¬های نوین و تکنیک¬های جدید ساخت و ساز جهت کاهش هزینه ساخت، آشنائی با تکنیک¬های ساخت سریع، سبک و دستیابی به خلاقیت بیشتر در به کارگیری طرح¬های جدید انجام گردید. یک برنامه کشاورزی پایدار موفق در بر¬گیرنده اهدافی مانند، فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمی و کیفی آن ضمن در نظر گرفتن نیاز¬های نسل¬های بعدی، حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبیعی؛ حفاظت از منابع انرژی در داخل و خارج از مزرعه؛ حفظ و بهبود سود¬آوری کشاورزان؛ حفظ نیروی حیات جامعه روستایی؛ حفظ تنوع زیستی و قابلیت پذیرش از سوی جامعه است. پژوهش حاضر به روش توصیفی با بهره¬گیری از منابع کتابخانه¬ای-اسنادی به دنبال طراحی مرکز تحقیقات و تجاری کشاورزی شهر رویان با نگاهی به توسعه پایدار و رویکرد سازه‌های نوین است. هدف این پژوهش تحلیل و تدوین راهکارهای ارتقاء کیفیت محیط اکولوژیک و اجتماعی شهری با استفاده از ظرفیت¬های بومی به منظور تبدیل آنها به فرصت¬هایی برای آموزش، تحقیقات و توسعه کشاورزی و تفریح و سرگرمی، دور شدن از تنش¬های شهری، بالا رفتن سرزندگی فضاهای شهری عمومی و در نتیجه بالا رفتن پایداری شهری و پایداری اجتماعی در شهر رویان می‌‌باشد.

واژگان کلیدی: مرکز تحقیقات، پایداری، فناوری¬های نوین، مصالح نوین

1- مقدمه
کشاورزی فعالیت¬هایی است که در جهت تولید با همکاری شهروندان انجام می‌‌گیرد و دارای ابعاد گوناگون است، که شامل فعالیت¬های زراعی، باغی، دامپروری، تولید گیاهان دارویی و زینتی می‌‌باشد. و به منظور امنیت و سلامت غذایی فردی و گروهی انجام می‌‌شود. اهدافی چون توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد. این فعالیتی است که پژوهش حاضر در قالب مرکزی تحقیقاتی قصد دارد آن را طراحی کند. کشاورزی در داخل شهرها به منظور تامین ذخیره غذایی شهرها ایجاد می¬گردد و منجر به آشتی دوباره افراد با این صنعت مهم می¬گردد. کشاورزی در زمین¬های بیرون شهر منجر به کاهش تولید و مصرف بالای انرژی می¬شود در حالیکه کشاورزی شهری با تکیه بر مشارکت اجتماعی و عدم صرف هزینه‌های انتقال محصول از بیرون شهر به داخل منجر به کاهش تولید هزینه های کشاورزی می‌گردد (رضوانی، 1395). هدف اصلی کشاورزی استفاده چند عملکردی از زمین است، به گونه‌ای که پاسخگوی بحران فقر و سلامت شهروندان ساکن شهر باشد و بتواند غذایی تازه‌تر با هزینه‌ای کمتر برای مشتری فراهم آورد. بر اساس توافقنامه‌ها در طراحی ساختمانها بر اساس اصول توسعه پایدار مانند کشاورزی، می‌توان موفق شد آلودگی¬هایی نظیر دی اکسید کربن، بازیافت را کاهش و ارتباط با طبیعت را افزایش داد. هنگامی که معماری پایدار و کشاورزی پایدار با یکدیگر مدنظر طراح قرار گیرند، به ساختمان نیرو بخشیده و ارزشهای اخلاقی جدیدی را به شهرها تزریق می کند و چشم اندازی فرهنگی و زیبایی شناختی ایجاد می‌کند (نادری، 1396).
1 2-روش تحقیق
این پژوهش از نوع بنیادی و در پی ارتقا سطح دانش و آگاهی است، لذا روش تحقیق آن به صورت ترکیبی است به این معنا که اجازه می¬دهد تا مباحث حول روش جمع¬آوری داده¬ها در یکدیگر ادغام شوند، به همین خاطر در بخش نخست با هدف تبیین مفاهیم و ماهیت واژگان کلیدی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه¬ای و اسنادی نگاه مختصری به ماهیت طراحی زیست محیطی و نگاهی به فناوری¬های نوین داشته و در لوای راهکارهای طراحی یک مرکز تحقیقاتی زیست محیطی ارائه می شود.
2 3-ادبیات و مبانی پژوهش
3 1-3- نگاهی به معماری زمینه گرا و اقلیم
معماری زمینه¬گرا موظف است ارزش¬های بستر و زمینه را در¬یابد و آن¬ها را در طراحی¬های خود لحاظ کند. به طوری که مشخص شود یک طرح مخصوص منطقه‌‌ای خاص است، نه اینکه بشود آن را از بافت خود به هر جای دیگری جابجا کرد. چرا که طراحی جدید بدون توجه به زمینه قبلی، موجب از بین رفتن تعلق خاطر و هویت، ناخوانایی و ناهماهنگی در بستر طراحی می‌‌شود. آثار منفی ناشی از عدم توجه به زمینه طراحی، از بین رفتن هویت مکان را برای ساکنان آن به دنبال دارد. به این ترتیب امنیت خاطر اهالی منطقه به عنوان یکی از ارکان پایداری، از دست می‌‌رود. توجه به اقلیم زمینه و فاکتورهای اقلیمی که در آن طراحی صورت می¬گیرد می‌تواند سکوی پرشی برای پرواز به سوی معماری پایدار باشد. دقت به این مهم راه برای استفاده از نیروی طبیعی نظیر خورشید باد و آب و غیره را باز می‌کند و استفاده از منابع فسیلی را به حداقل می‌رساند لذا توجه به فاکتورهای اقلیمی منطقه نظیر خصوصیات اقلیمی هر زمینه باد، باران، تغییرات دمای هوا در شب و روز ، دمای هوا، جریان هوا، وضعیت آسمان، آفتاب تابش و غیره امری ضروری است. در معماری بنای مرکز تحقیقات بر اساس زمینه¬های فرهنگی، اجتماعی-¬تاریخی و کالبدی، اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و محیط پیرامون ساختمان تاکید داشته و در نتیجه طراحی و اجرا شده ، با درک پیام بستر، خود شکل گرفته و به عینیت رسیده و ساختمان عضوی همخوان و هماهنگ در مسیر خود شده است. معماری ساختمان مرکز تحقیقات کشاورزی به ضرورت توجه به محیط پیرامون اثر معماری تأکید دارد و بر این باور است که توازن میان معماری و محیط می‌تواند هم برای خود اثر و هم برای زمینه عاملی مؤثر و تقویت‌کننده باشد. فرم در اينجا البته عناصري چون فضا، شكل، مقياس، تناسبات، جزئيات، مصالح، بافت و رنگ ها را در بر مي‌گيرد. اين عناصر در دو بعد جغرافيايي و زماني مي¬توانند براي ارتباط معماري با زمينه اش مورد استفاده قرار گيرند. بعد جغرافيايي را مي توان در سه مقياس مدنظر قرار داد.
۱- ارتباط بنا با بناهای مجاور و در فاصله كاملا قابل ديد و درك.
۲- مقياس بعدي زماني است كه بنا نه با محيط لزوما مجاور كه با سایت اطراف ارتباط برقرار مي كند
۳-سومين اتصال با سايت در مقياسي منطقه اي قابل حصول است كه با موفقيت به ايجاد نوعي معماري بومي با اشكال ساده و جزئيات مصلح و رنگ هاي ملهم از خانه های اطراف انجام شده است.
علاوه بر ابعاد فاصله اي و بصري ‌بنا مي تواند در بعد زمان (گذشته حال و آينده ) نيز با محيط اطرافش ارتباط برقرار كند.
در زمينه فعاليت ها – گردش در فضاي سايت بنا رفتار افراد و گروه ها از جمله عواملي هستند كه مي توانند بنا را با زمينه آن مرتبط سازند.
اقليم كه تاثير خود را در مصالح رنگ ها بازشوها فشردگي احجام و فرم آنها سقف ها و … بروز مي دهد. (باد باران آفتاب)
از جمله نکات قابل توجه در پروژه، موضوعات زیست محیطی و آب می‌‌باشد. در اولین مورد، سعی بر استفاده از جنگل های محلی بوده و نیز در فرآیند مصرف آب از اشعهUV استفاده شده تا 85 درصد آب مصرفی، مجدداً قابل مصرف شده و مابقی به کشت گیاهان اختصاص یابد.
4 2-3- محیط زیست پایدار
محیط زیست محل زندگی و تامین کننده اصلی ترین نیازهای انسان و موضوعی است که روز به روز اهمیت آن افزایش می یابد. برای حفظ محیط زیست باید عوامل تشکیل دهنده آن در حالت تعادل باقی بمانند. موجودات و عوامل طبیعت در اثر تاثیرات متقابل بر روی یکدیگر توازن و بالانسی را که برای بقای خودشان ضرورت دارد، به خوبی حفظ می نمایند (ذوالقدر،1386).
5 3-3-محیط زیست پایدار و معماری
توسعه پایدار بیان میکند که ساختمان بخشی کوچك از طبیعت اطراف خود است و باید به عنوانبخشی از اکوسیستم و چرخه حیات حرکت کند. بخش مهم این موضوع نحوه ارتباط و تعامل میان طبیعت ومعماری است. معماری به عنوان بخشی از توسعه پایدار تمامی تلاش خود را نسبت به حفاظت از محیط زیست و ارائه راهکار برای آن مورد نظر قرار داده است. اما آنچه که امروز شاهدش هستیم نوعی برخورد جداگانه از طبیعت و عدم توجه به آن است. بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران در دو زمینه معماری و طبیعت به دنبال دیدگاهی محترمانه نسبت به طبیعت هستند،”الکساندر، اکولوژی را دانش باهم بودن اشیا و عناصر و محیط زیست انسانها میداند و نوربرگ شولتز به دنبال معنی دادن به محیط ساخته شده از طریق طبیعت است و همچنین نصر، تنها راه حل بحرانهای امروزی جوامع انسانی را در بازگرداندن ماهیت قدسی طبیعت آن میداند”(گرجی مهلبانی، 1389:96). مالکوم ولز نیز در مقاله خود با عنوان”معیار ارزشی معماری که پایدار، غیر قابل رقابت، دائمی و مطلق است”، بیان میکند برای ساختمانها باید معیارهایی به منظور رابطه با طبیعت و محیط دست نخورده تعریف کرد که بر اساس آن ساختمانها نمودار پایداری خود یا جدول مبتنی بر طبیعت بکر برای ساخت و ساز ارائه میدهند. طبیعت در ذات تولید کننده پس برای آنکه با آن همراه شد باید تولید کرد نه از آن از چیزی گرفت (Walter،.(2006 پس معماری میتواند مانند طبیعت تولید کننده باشد و به آن آسیبی نرساند، که در اصطلاح به آن معماری احیا کننده میگویند.
4-3-طراحی پایدار ساختمان
ساختمان پایدار ساختمانی است که کمترین تاثیرات ناسازگار بر محیط طبیعی را در طول عمر ساختمان و استقرار منطقه ای جهانی دارد.

5-3- کشاورزی شهری
برای اولین بار در تاریخ، جمعیت شهرها در سال 2008 میلادی از جمعیت روستاها پیشی گرفت و از آن زمان کشاورزی شهری که یکی از اشکال کشاورزی می باشد مورد توجه قرار گرفت. این روند شهرنشینی باعث تغییر در روش های کشاورزی گردید که یکی از مهمترین آنها اشکال و روشهای کشاورزی شهری می باشدTasciotti, Zezza) ، 2010(. کشاورزی شهری نه تنها باعث تولید و تأمین مواد غذایی در شهرها می شود بلکه مشکلاتی هم چون فقر، سوء تغذیه و تخریب محیط زیست را حل نموده، موجب امنیت غذایی می گردد) Temmerman، 2013 (. کشاورزی شهری با ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی به پایداری شهری میپردازد. بنا بر گفتهی درسچر کشاورزی در شهر میتواند زمین را در دسترس فقیران قرار دهد و موجب فعالیت و درآمدزایی ساکنین شود. از طرفی این موضوع پایداری اجتماعی و مسائل مربوط به آنرا همراه دارد(Drescher، 2001). به همین دلیل یکی از مسائلی که معماری پایدار به آن میپردازد ایجاد کیفیتی معقول برای زندگی انسان و سایر جانداران در محیط است. معماری پایدار به دنبال ارتقا کیفیت سطح زندگی و پاسخگویی به نیازهای جسمی و روحی انسان است. و در اینجا نیاز به روحیه همکاری و مساوات در جامعه دارد، که کشاورزی شهری تا حدی میتواند این مهم را تحقق بخشد. تعریف سازمان غذا و کشاورزی FAQ این است که کشاورزی فعالیت هایی است که در جهت تولید با همکاری شهرواندان انجام می گیرد و دارای ابعاد گوناگون است، که شامل فعالیت های زراعی، باغی، دامپروری، تولید گیاهان دارویی و زینتی می باشد. و به منظور امنیت و سلامت غذایی فردی و گروهی انجام می شود. اهدافی چون توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد (FAQ COAG، 1999). این فعالیتی است که این رساله در قالب مرکزی تحقیقاتی قصد دارد آنرا طراحی کند. کشاورزی شهری در داخل شهرها به منظور تامین ذخیره غذایی همان شهر ایجاد میگردد و منجر به آشتی دوباره افراد با این صنعت مهم میگردد. دسچر میگوید کشاورزی در زمینهای اطراف شهر منجر به کاهش تولید و مصرف بالای انرژی میشود در حالیکه کشاورزی شهری با تکیه بر مشارکت اجتماعی و عدم صرف هزینه های انتقال محصول از بیرون شهر به داخل منجر به کاهش تولید هزینههای کشاورزی میگردد( Drescher، 2001). هدف اصلی کشاورزی شهری استفاده چند عملکردی از زمین است، به گونهای که پاسخگوی بحران فقر و سلامت شهروندان ساکن شهر باشد و بتواند غذایی تازه¬تر با هزینه¬ای اندک¬تر برای مشتری فراهم آورد (Adedeji et al، 2009). براساس توافق¬نامه¬ها در طراحی ساختمان¬ها بر اساس اصول توسعه پایدار مانند کشاورزی شهری، می¬توان موفق شد آلودگی¬هایی نظیر دی اکسید کربن، بازیافت را کاهش و ارتباط با طبیعت را افزایش داد. هنگامیه معماری پایدار و کشاورزی پایدار با یکدیگر مدنظر طراح قرار گیرند، به ساختمان نیرو بخشیده و ارزشهای اخلاقی جدیدی را به شهرها تزریق میکند و چشم اندازی فرهنگی و زیبایی شناختی ایجاد می¬کند (ادوارد، 1389). به منظور رفع معضلات انسانی و محیطی کارکردهای کشاورزی شهری به سه دسته عمده تقسیم می¬گردند. مزیت¬های محیط زیستی کشاورزی شهری شامل:
بهبود خرد اقلیم، حفاظت از خاک، تنوع زیستی، کاهش آلودگی، مقابله با گرم شدن کره زمین، صرفهجویی انرژی است.
کارکرد دیگر آن اقتصادی که شامل:
اشتغال زایی، بهره برداری از زمین شهری، فرونشانی فقر شهرنشینان است.
کارکرد اجتماعی آن:
فعالیت فیزیکی، بهداشت و سلامت، امنیت اجتماعی، زیباشناختی فضای سبز، آموزشی (ربیعی دستجردی، قرائتی، معینی ،1395).
معمولا در کشاورزی شهری فعالیت¬های خلاقانه و نوآورانه جهت حداکثر استفاده از فضا، منابع موجود، و بازیافت مواد مانند کشاورزی در پشت بام صورت می¬گیرد. مقایسه کشاورزی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان دهندهی تفاوت های بسیاری است. تحقیقات نشان می دهد که کشاورزی شهری در کشورهای در حال توسعه بیشتر با هدف تولید مواد غذایی برای خانواده، درآمدزایی و به طور کلی اهداف اقتصادی است. در حالیکه در کشورهای توسعه یافته عمدتاً ابعاد جانبی اجتماعی-فرهنگی-زیست محیطی به ویژه در باغ های عمومی مد نظر دارد (رضی،1398).
توسعه¬ی فضای کاشت در طبقات و بام ساختمان¬ها از مهمترین دستاورد¬ها برای کاهش آلودگی و مصرف انرژی در شهرهاست. این باغ عمودی برای تولید مواد مورد نیاز ساختمان نیز به کار برده میشوند. تا سال 2014 در حدود 35% از کشورهای آفریقایی رو به کشاورزی شهری آوردهاند و پیش بینی میشود تا سال 2020، 35 تا 40 میلیون نفر از ساکنان شهر حیات خود را در گرو کشاورزی شهری بدانند .با این حال امروز کشور چین 85% سبزیجات خود را از طریق کشاورزی شهری کشت میکند و در برزیل نیز شاهد توجه ویژه به این نوع کشاورزی هستیم. بطور کلی سود حاصل از تولید محصول در کشاورزی شهری بسیار بیشتر از حاشیه شهر و روستاها استGallaher et al)، 2014). از سوی دیگر مکان¬هایی که با محیط¬زیست سازگار هستند، حامی طبیعت، جامعه و تعاملات اجتماعی هستند. این ساختمان¬ها برای ساکنان خود محیطی سالم خلق می¬کنند. انسانها بطور کلی علاقه¬ای برای نشان دادن فراغت خانگی خود ندارند، اما مشکلی با دیده شدن هنگام کار کردن ندارند و به نظر میرسد در این حال آمادگی بیشتری برای رابطه برقرار کردن با سایر افراد دارند )دنی و دیگران ،1393). کشاورزی شهری می¬تواند به خانه¬ها و سایر ساختمان¬های شهری خصوصیت جدیدی ببخشد و شکل فضاهای کاشت هم به حفظ اکولوژی محیط کمك می¬کند و هم منجر به مشارکت¬های اجتماعی می¬گردد و طراحی چنین ساختمانی که کشاورزی شهری را نیز در خود دارد مانند آنچه که مدنظر این پژوهش است می¬تواند به روابط بین مردم کمك کند.

4-ارائه پیشنهادات جهت طراحی مرکز تحقیقات و تجاری کشاورزی
4-1-نازك کاري و طراحی داخلی در بنا:
در این بخش سه موضوع متفاوت بررسی خواهد شد.این موضوعات عبارتند از:
در و پنجره، دیوارهاي پرده اي و پوشش¬هاي ساختمانی سقف¬ها
4-1-1-در و پنجره:
سامانه¬هاي دیجیتالی در مورد در و پنجره را به طور کلی میتوان در دو گروه تقسیم بندي نمود.در گروه نخست، محیطهاي نـرم افـزاري گوناگونی وجود دارد که نوع ابزارها و خروجی آنها، براي مکانیزاسیون خط تولید و بهینه سـازي فرآینـد تولیـد مفیـد اسـت. براي مثـال ابزارهائی که میتوانند تبادل حرارتی قاب در یا پنجره را محاسبه کرده و آنها را بهینه سازي کنند و یا ابزارهائی جهت برآورد هزینه تمام شده قاب در و پنجره و بهینه سازي و تغییر آنها به نحوي که کمترین میزان مصرف مصالح و کمترین اتلاف مصالح وجود داشته باشد.از دیگر ابزارها در این زمینه میتوان به ابزارهاي محاسبه میزان فشار باد بر سطح پنجره و نیز ابزارهائی براي آزمایش میزان مقاومت مصالح به کار رفته اشاره نمود(گلابچی، 1391).
4-1-2- دیوارهاي پرده¬اي و پوشش¬هاي ساختمانی:
سامانه¬هاي دیجیتال این گروه مانند گروه نخست که در مبحث در و پنجره بیـان شـد، اغلـب در صـنایع و کارخانجـات تولیـدي کـاربرد دارند. به طور مثال، کارخانه¬اي که نوعی پوشش استیل را براي ساختمان تولید می¬کند، به طور معمول محیط هاي نـرم افـزاري خاصـی براي دریافت طرح از کاربران و تبدیل سطح مورد نظر کاربر (براي پوشش) به سـطحی کـه از نظـر شـکل و تقسـیم بنـدي، مطـابق بـا استانداردهاي شرکت و قطعات تولیدي آن باشد، در اختیاردارد. درمورد دیوارهاي پرده¬اي نیز وضع به همین منوال است. به طور مثال تولیدکننده ابتدا طرح را از مشـتري اخـذ کـرده و سـپس مـدل بهبود یافته و منطبق بر شرایط محصولات شرکت را به طراح باز می¬گرداند. طراحی سقف فرآیند پیچیده¬اي است که از ترکیب طراحی سازه، ایجاد عایق حرارتـی و رطـوبتی و انتقـال آب بـاران و بـرف تشـکیل میشود. نرم افزارهاي ویژه¬اي به طور مستقل براي طراحی سقف به بازار عرضه شده اند اما اغلـب بـه طـور خودکـار بـه سـامانهCAM متصل نشده اند تا تولید را هم مدیریت کنند. در این نرم افزارها بخش¬هائی در رابطه با طراحی سـقف وجـود دارد کـه در آن ابزارهـائی براي شیب بندي خودکار سقف و یا پیدا کردن خودکار نقطه مناسب آبرو وجود دارد، اما در بیشـتر آنهـا ایـن عملیـات تنهـا در محـیط طراحی بوده و خصوصیات اجرائی را تولید نمی¬کنند (گلابچی، 1391).
4-2- سامانه هاي نازك کاري در داخل در بنا:
امروزه براي سهولت فضا سازي داخلی، محیط هاي نرم افزاري پیشرفته اي براي طراحی در بخش هاي گونـاگون فضـاهاي داخلـی بنـاارائه شده اند.به طور مثال محیط هاي نرم افزاري وجود دارند که در آنها ابزارهائی براي پارتیشن بندي فضاي داخلـی در اختیـار کـاربرقرارداده شده است.همچنین به وسله ابزارهاي کامپیوتري میتوان با استفاده از یک دستگاه سنجشگر لیـزري ، مختصـات نقـاط را انـدازهگرفته و به عنوان ورودي به سامانه کامپیوتري داد و در آنجا با توجه به سطح تمام شده موجود(در سفت کاري بنا) در مورد ارتفاع پوشش نهائی سقف و کف تصمیم گرفت، به نحوي که ابعاد فضاي داخلی منطبق بر شرایط و خواسته هاي طراحی باشد و یا بـه عنـوان مثال براي طراحی کابینت ، نرم افزارهاي خاصی هستند که در آنها امکان کنار هم چیدن مدولار کابین هـا و تولیـد ترکیبـات متنـوع وگوناگون وجود دارد. در برخی از محیط هاي طراحی، سامانه میتواند خروجی هائی مانند بارکد مشخصه هاي قطعه تولید کند. در ایـن بارکد¬ها ابعاد، قطعه، جنس، مشخصات و کد جانمائی قطعه (براي نصب)، تاریخ ساخت و… می¬تواند درج شود(گلابچی، 1391).
4-3- مصالح نوین
امروزه روش هاي ساخت مسکن در جوامعی که از رشد بالا و کمبود شدید و روز افزون مسکن رنج می برند بر اساس نیاز حداقل به ماشین آلات، تجهیزات و نیروهاي انسانی ماهر برنامه ریزي و طراحی می¬شوند. در این راستا استفاده از مصالح سبک و قطعـات و اجزایی که به سرعت و سهولت قابل جابجایی و نصب باشند. براي فائق امدن بر مشکل کمبود مسکن امري ضروري و اجتناب ناپذیر می¬باشد¬. در راستاي حل مشکل مسکن در کشور روش¬ها و تجربیات مشابه در سایر کشورهاي جهان مـی¬توانـد مـورد مطالعـه و بررسی قرار گرفته و با رعایت شرایط فنی، اجرایی و اقتصادي کشور و مطابقت آن روش¬ها بـا ویژگـی¬هـاي اقلیمـی¬، جغرافیـایی و فرهنگی کشور به نحو صحیح و مناسب مورد استفاده قرار گیرد (دباغی، 1397).
1-3-4 بتن هوشمند:
این نوآوري یک اختراع از بتن هوشمند است از آنجاییکه که بتن داراي یک حسگر فشار و اسـترس اسـت. بـا توجـه کـه ایـن بـتن بـا استفاده از افزودنیها اصلاح شده است. (الیاف کربنی کوتاه به مخلوط بتن معمولی اضافه می شوند) این اصلاح به بتن توانائی تشـخیص استرس و تغییرات کوچک را می¬دهد. براي مثال مقاومت الکتریکی بتن افزایش می یابد. این تغییر را می¬توان با استفاده از پروب¬هاي الکتریکی که در خارج از آن قرار دارد تشخیص داد.به عنوان مثال¬، خواص الکتریکی بـتن هوشـمند مـی¬¬توانـد بـراي تشـخیص تـنش زیرزمینی مانند زلزله استفاده شود (دباغی، 1397).
4-3-2-آجر هوشمند:
این آجرها پر از سنسورها، پردازنده هاي سیگنال و ارتباطات بی سیم هشدار دهنده هستند که استرس¬هاي پنهـان ماننـد حـوادث طبیعی مانند زمین لرزه، طوفان را حس می¬کنند. انواع سنسورهاي اضافی بسته به نوع حسگر و نرم افزار، براي تشخیص رطوبت، صدا، مواد شیمیایی، استرس، نیرو، و غیره به کار می¬رود. آجر می¬تواند درجه حرارت ساختمان، لرزش و حرکت را کنترل کند. حسگر می¬تواند در آتش استفاده شود دیوارهاي پرده¬اي کـه در پله¬ها یافت می¬شوند براي ارسال اطلاعات در مورد ایمنی خروج ساختمان¬ها در هنگام آتش¬سـوزي اسـتفاده می¬شود و سنسـورهاي دما می¬توانند حوزه¬هاي فعال سوختگی یا ناخالص را براي یک منطقه نشان دهند (دباغی، 1397).
4-3-3-شیشه هوشمند:
شیشه هوشمند شامل یک دسته از مواد شیمیائی است که خواص کنترل نور را در واکنش به یک محرك خارجی تغییر میدهد. شیشـه¬هاي هوشمند می¬تواند به صورت دستی یا اتوماتیک تنظیم شود تا دقیقا میزان نور، تابش خیره و حرارت را کنترل نماید. دو نـوع شیشـه هوشمند داریم:
شیشه هوشمند منفعل: محرك الکتریکی را شامل نمی¬شود. در عوض به حضور دیگر محرك ها مانند نـور واکـنش مـی دهـد (شیشـه فتوکرومیک) (PC) یا حرارت (شیشه حرارتی)
شیشه هوشمند فعال: شیشه قابل تعویض که تغییرات نور را در هنگام استفاده از ولتاژ تغییر می¬دهد. با اجازه کاربران مقدار نور و گرمـا را با فشار یک دکمه، از شفاف به مات، کنترل کنید. در حالی که ضمن حفظ یک دید روشن از آنچه در پشت پنجره قرار دارد، نـور را به طور جزئی مسدود می¬کند، می¬تواند حریم خصوصی را به نوبه¬ي خود فراهم آورد (دباغی، 1397).
5-نتیجه گیری:
در رابطه با احداث ساختمان پژوهشکده کشاورزی باید گفت هر روز فناوری¬‌های جدیدی ابداع می‌‌‌شوند که یا جای قبلی¬‌ها را می‌‌‌گیرند‌ و یا در کنار آنها به بهبود عملکرد صنعت ساختمان‌ سازی کمک می‌‌‌کنند. این تکنولوژی¬ها اهمیت بسیار زیادی در صنعت ساخت ‌و ساز دارند، چرا که با ورود آنها به این عرصه عملکرد این صنعت نیز پیشرفت روز افزون داشته است. طراحی‌های معماری فوق العاده به سیستم‌های ساختاری غیر متعارف نیاز دارند تا بتوانند سبک‌های مختلف طراحی را با محاسبات سازه‌ای ترکیب کنند. این مهم باعث ایجاد انواع سازه¬های نوین در صنعت ساختمان می‌شود تا پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای جامعه مدرن امروزی باشد. سازه¬های جدید باید بتوانند حدالامکان هر آنچه در ذهن طراح است را به صحنه ظهور برسانند. پیشنهاد می¬شود در طراحی این مراکز از اسکلت فلزی استفاده شود. اسکلت¬های فلزی معمولاً از ستون¬های عمودی و تیرهای افقی تشکیل شده¬اند که در یک خط مستقیم پرچ شده، جوش داده شده و یا با پیچ و مهره به هم متصل می شوند. تیرهای فولادی بخش افقی اسکلت فولادی هستند که در برابر بارهایی که به محور آنها وارد می¬شود مقاومت می¬کنند. ستون¬ها بخش عمودی سازه ها هستند که فشار وارد شده را منتقل می¬کنند. از این تیرها برای شکل دادن به اسکلت یک ساختمان استفاده می شود. همچنین از بتن خود ترمیم در این بناها استفاده شده گردد. تفاوت بتن خود ترمیم شونده با بتن ‌های معمولی در ترکیبات آن است. در این بتن ‌ها نوعی ذرات نانو با ویژگی¬‌های منحصر به ‌فرد به نام نانو تیوب کربن وجود دارد. اضافه کردن حتی مقدار کمی از این ماده به بتن خواص مکانیکی بتن¬‌هایی را که از دو فاز اصلی سیمان پرتلند و آب تشکیل شده‌ اند را بهبود داده و به بتن خاصیت خود ترمیمی نیز خواهد داد. در واقع با اینکه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد، در برابر نیروهای کششی ضعیف است. در نتیجه زمانی که نیروهای کششی به آن وارد می¬‌شوند، دچار تغییر حالت شده و احتمال ترک ‌خوردگی وجود دارد. ترک¬ها در ابتدا می¬توانند آنقدر ریز باشند که حتی نتوانیم با چشم غیرمسلح آنها را ببینیم، اما رفته ‌رفته گسترش پیدا کرده و در نهایت منجر به از هم ‌گسیختگی بتن می¬شود. در گذشته ‌ترمیم بتن¬‌های ترک‌ خورده از طریق نیروهای انسانی و به‌ سختی انجام می¬‌شد که در کنار وقت و پول زیادی که برای آن می¬‌گذاشتند نمی‌توانستند ترک¬‌ها را به‌ طور کامل از بین ببرند و تنها احتمال خطر گسیختگی را کاهش می¬‌دادند. به همین دلیل پیشنهاد می¬شود از بتن خود ترمیم در این سازه استفاده شود. همچنین در ساختمان شیشه¬هایی بکار گرفته شده که که می توانند مصرف انرژی را به حد قابل توجهی کاهش دهند. این شیشه‌ها می‌توانند نور را از خود عبور دهند بدون این که گرما اجازه ورود به داخل را داشته باشد، همچنین می¬توان آنها را به گونه ای تنظیم کرد که نور وارد نشود در حالی که گرما به داخل وارد شود.
رابطه بین معماری و ساخت و ساز یک ارتباطی تنگاتنگ و اجتناب ناپذیر است که از سوي دیگر یک رابطه تعاملی و پیچیـده بـین آنهـاوجود دارد. در این بین استفاده از تکنیک¬هاي ساخت جدید و توجه به استفاده از فناوری¬های نوین جدید که در عرصه معماري معاصـر دهـه¬هاي اخیر شروع به ظهور کرده و بر طراحی خلاقانه تاکید می¬کند، این فرصت را به ما می¬دهد که با استفاده از این تکنیک¬هـا و ابزارهـاي جدید به یک رویکرد نوآورانه معمارانه دست پیدا کنیم. همچنین تکنیک¬هاي سـاخت و سـاز و ابزارهـائی کـه در ایـن روش¬هـا اسـتفاده می¬کنیم تاثیر چشمگیري در حفظ منابع دراز مدت و ارتقا کیفیت زندگی به ارمغان می آورد که نه تنها ایده¬هاي فناوري¬هاي مدرن را پیش می¬برد بلکه سودآور نیز می¬باشد.

منابع
1. ادوارد، برایان،1389، رهنمون هایی به سوی معماری پایدار، مترجم ایرج تهرانی، نشر مهرازان، تهران.
2. پورجاوید، ثریا،1390، بررسی ساز و کارهای توسعه کشاورزی شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
3. پهلوانی، الهام وگلستانی، محمود،1392، همکاری بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست، پایگاه علمی حق گستر.
4. حجت،عیسی،1390، معماری در دل ماست، تهران: انتشارات علم معمار رویال.
5. حکمتی، جمشید ،1389، مهندسی فضای سبز، نشر علم کشاورزی ایران، تهران.
6. دنی، آندره و شرکت 2DP، 1393، باغ شهرها، شهرسازی اگررین در تئوری و عمل، ترجمه حامده رضوی، نشر طحان، تهران.
7. ریاحی خرم ، مهدی،1390 ، ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین¬، تهران.
8. رضی، متین،1389، تاثیر طراحی مرکز کشاورزی در توسعه پایدار با استفاده از انرژی های نوین، دومین
کنفرانس بین المللی عمران¬، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران.
9. گلابچی، م ،اندجی گرمـارودي ، ع . و باسـتانی ،حسـین .(1391) “معمـاري دیجیتـال کـاربرد فناوریهـايCAD/CAM/CAE در معماري” ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم،187-173.
10. Adams, W.M. (2001), Green Development: Environment and Sustainability in the Third World (2nd Edition ) .
11. Adedeji Oludare و Ademiluyi I.A (2009).Urban Agriculture and Urban Landuse Planning: Need for a Synthesis in Metropolitan Lago. Nigeria : Journal of Geography and Regoinal planning.
12. Banham , Reyner , The Architecture of the Well-Tempered Environment , Architectural Press Publisher .
13. Beck, U. (1992), The Risk Society, Sage: London.
14. CIB, (1999), Agenda 21 on Sustainable Construction, Rotterdam: CIB Report Publication 237.
15. Cole, Raymond and Richard, Lorch (2004), Buildings, Culture & Environment: Informing Local and Global
16. Drescher Axel(2001). The Integration of Urban Agriculture into Urban Planning . Wageningen : CTA.
17. Edwards, Brian and Paul, Hyatt (2001), Rough Guide to Sustainability, London: RIBA Publications.
18. Fischer, Frank and Marteen, A. Hager (1999), Living with Nature: Environmental Politics as Cultural Discourse, Oxford: Oxford University Press.
19. Gallaher Courthney و Njenga Mary (2014).Urban Agriculture . Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. Thompson Paul B .Thompson Paul B .Dordrecht : Springer Netherlands.
20. Geertz, Clifford (1993), Local Knowledge, London: Fontana Press.
21. Hopwood, Bill, Mary, Mellor and Geoff, O’Brien (2005), Sustainable Development: Mapping Different Approaches, John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment.
22. John A. Flannery ,Karen M. Smith (2011) , Eco-Urban Design , Springer Publisher . 28. London: Routledge.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *