سال ورود نام رشته نام خانوادگي نام کد آموزشي رديف
1400 کارشناسي پيوسته عمران رضاپور حسن کياده مهرداد 401235007 1
1400 کارشناسي پيوسته عمران حکمت جو صدرا 401235006 2
1400 کارشناسي پيوسته عمران توپ شکن روزبه 401235008 3
1400 کارشناسي پيوسته عمران بزرگي داکدره راضيه 401235009 4
1400 کارشناسي پيوسته عمران ميرزاپورگياشي عليرضا 401235005 5
1400 کارشناسي پيوسته عمران گچ کارمتهور محمود 401235004 6
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران رحمتي علي اباد حاتم 402219005 7
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران محمدي وحيد 401219003 8
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران الماسي اميرحسين 401219001 9
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران دوستي رزداري ايرج 401219002 10
1399 کارشناسي پيوسته عمران سنگ تراش اق مسجد ميترا 991235002 11
1399 کارشناسي پيوسته عمران صيادطلايي ميثم 991235003 12
1399 کارشناسي پيوسته عمران بلوريان حسين 991235001 13
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران بخشي نژاد محمد 992219001 14
1398 کارشناسي پيوسته عمران نوربخش علي 981235012 15
1398 کارشناسي پيوسته عمران صيادخيمه سري مازيار 981235009 16
1398 کارشناسي پيوسته عمران شکوري علي اکبر 981235008 17
1398 کارشناسي پيوسته عمران دهقان کلش رحيم 981235006 18
1398 کارشناسي پيوسته عمران نامي محمدرضا 982235501 19
1398 کارشناسي پيوسته عمران اميرخاني ياسين 981235501 20
1398 کارشناسي پيوسته عمران بخشايش کژده محمدعلي 981235004 21
1398 کارشناسي پيوسته عمران باغبان اوبري ياسين 981235002 22
1398 کارشناسي پيوسته عمران اکبرزاد سامان 981235001 23
1397 کارشناسي پيوسته عمران شاهين سارا 971235006 24