سال ورود نام رشته نام خانوادگي نام کد آموزشي رديف
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري شادروري تملي زهرا 401225009 1
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري سيف پرهام 401225016 2
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري رضاپورکچيدي مهدي 402225023 3
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري دولت خواه ابکنار الميرا 401225015 4
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري خديور بيتا 401225014 5
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري شمسي اکرم 402225024 6
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري احمدي کيوان 401225010 7
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري محسني رضا 401225021 8
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري عابدي کلاچاهي اميرحسين 401225018 9
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري اقدامي عالي بيتا 401225002 10
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري پوروردي پارگامي ياسين 401225012 11
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري کشت پيما عليرضا 401209003 12
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري فولادي اميرحسين 401209002 13
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري غلامي بيرق زهرا 401209001 14
1400 کارداني پيوسته نقشه کشي معماري بياني چپردي اميرمحمد 401208002 15
1400 کارداني پيوسته نقشه کشي معماري عسکري خيارک فرشاد 401208005 16
1399 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري بخشعلي پورابکنار مهدي 991225001 17
1399 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري فدائي نيا صادق 991225006 18
1399 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري همتي ارشيا 991225007 19
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري موسوي شيجاني سيدعليرضا 991209003 20
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري رمضان نياکلوير محمدجواد 992209003 21
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري اسکافي خشکه رود ماه سيما 991209001 22
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري يونسي پانيذ 992209008 23
1399 کارداني پيوسته نقشه کشي معماري ميکائيلي کهران نرجس 992208005 24
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري بي لابري مليحه 981225003 25
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري عاشوري تملي محنا 982225502 26
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري سعيدي پش اميررضا 981225008 27
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري پنج خواه حنانه 981225502 28
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري حسن زاده سوران حانيه 981225004 29
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري چابک خالکي فاطمه 981225504 30
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري بازاري نيا پگاه 981225001 31
1398 کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري عباسي اقچه قشلاق سفلي رقيه 982209510 32
1397 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري شفيع زاده اندبيلي نسترن 972225501 33