لیست دانشجویان درس مقدمات طراحی معماری 2 مربوط به نیمسال اول 1401-1402

کد درس : 225070 نام درس : مقدمات طراحي معماري (2)
واحد نظري : 0 واحد عملي : 5
استاد : دکتر مهديه پورهادي گوابري
تاريخ امتحان : 1401/10/27 – سه شنبه از 08:30 تا 10:30
زمان تشکيل کلاس : (پورهادي گوابري) دوشنبه 08:00 – 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين
وضعیت کیفیت آموزشی دانشجویان در راستای نمرات در سطح کیفیت عالی- بسیار خوب- خوب و متوسط ارزیابی شده است.
احمدي کيوان  401225010
سطح کیفیت در حد خوب
اقدامي عالي بيتا 401225002
سطح کیفیت در حد خوب
پوروردي پارگامي ياسين 401225012
سطح کیفیت در حد متوسط
خديور بيتا 401225014
سطح کیفیت در حد خوب
دولت خواه ابکنار الميرا 401225015
سطح کیفیت در حد عالی
رضاپورکجيدي مهدي 402225023
سطح کیفیت در حد خوب
شادروي تملي زهرا 401225009
سطح کیفیت در حد خوب
شمسي اکرم 402225024
سطح کیفیت در حد عالی
عابدي کلاچاهي اميرحسين 401225018
سطح کیفیت در حد متوسط
فيض ده ايدا 991225008
سطح کیفیت در حد بسیار خوب
محسني رضا 401225021
سطح کیفیت در حد متوسط
همتي ارشيا 991225007
سطح کیفیت در حد متوسط