لیست دانشجویان درس مقدمات طراحی معماری ۲ مربوط به نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲
کد درس : 225067 نام درس : بيان معماري (2)
واحد نظري : 0 واحد عملي : 2
استاد : دکتر مهديه پورهادي گوابري
تاريخ امتحان :
زمان تشکيل کلاس : (پورهادي گوابري) شنبه 11:00 – 14:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين **
احمدي کيوان 401225010
سطح کیفیت در حد خوب
اقدامي عالي بيتا 401225002
سطح کیفیت در حد خوب
پوروردي پارگامي ياسين 401225012
سطح کیفیت در حد متوسط
خديور بيتا 401225014
سطح کیفیت در حد بسیار خوب
دولت خواه ابکنار الميرا 401225015
سطح کیفیت در حد عالی
شادروي تملي زهرا 401225009
سطح کیفیت در حد خوب
عابدي کلاچاهي اميرحسين 401225018
سطح کیفیت در حد متوسط
محسني رضا 401225021
سطح کیفیت در حد متوسط