فرم های آموزشی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. فرم های آموزشی

فرم خام پروپوزال

فرایند_ثبت_پروپوزال

کنترل_و_تحویل_پایان_نامه

فرم شماره 1 -گزارش پیشرفت کار دانشجو کارشناسی ارشد

فرم شماره 2-دعوت از هیات داوران جلسه دفاع کارشناسی ارشد

فرم شماره 3 -دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره 4 -صورت جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد

فرم کارآموزی

چارت ترمیک تولیدات دامی

چارت ترمیک شیلات

چارت ترمیک محیط زیست

چارت ترمیک کاردانی ساختمان

چارت ترمیک ناپیوسته عمران

چارت  ترمیک کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

چارت ترمیک کاردانی معماری

چارت_ترمیک_کارشناسی_پیوسته_معماری 

چارت_ترمیک_کارشناسی_ناپیوسته_معماری

چارت ترمیک کارداني پيوسته کامپيوتر – نرم افزار 

چارت ترمیک کارشناسي پيوسته مهندسي نرم افزار (1)

چارت ترمیک کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر – نرم افزار (1)

چارت ترمیک مقطع کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چارت ترمیک مقطع کارشناسی پیوسته صنایع غذایی

چارت ترمیک مقطع کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی

چارت ترمیک کارشناسي ناپيوسته الکترونيک 

چارت ترمیک کارشناسي ناپيوسته شبکه هاي انتقال و توزيع

چارت ترمیک کارشناسي_ناپيوسته_مخابرات_انتقال

چارت ترمیک کاردانی برق-الکتروتکنیک

کارشناسی پیوسته مدیریت

چارت ترمیک کارشناسی ناپیوسته حسابداری

چارت ترمیک کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت ترمیک کاردانی حسابداری

فهرست