ترم هفت عمران- کارشناسی پیوسته

سازه های فولادی2

سازه های بتونی 2

مهندسی آب و فاضلاب

بارگذاری

بناهای آبی

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

متره و برآورد

ماشین آلات عمرانی

مهندسی پی

روسازی راه

آزمایشگاه روسازی راه

ترم سوم عمران- کارشناسی پیوسته

معادلات دیفرانسیل

مصالح ساختمانی

نقشه برداری و عملیات

استاتیک