جلسه اول: شیوه پارتی و پارسی ( قبل از اسلام )

جلسه دوم: شیوه خراسانی

جلسه سوم: شیوه رازی

جلسه چهارم: آذری

جلسه پنجم: اصفهانی

جلسه ششم:صحن

جلسه هفتم:طاق

جلسه هشتم: گنبد

جلسه نهم: مقرنس

جلسه دهم: تزئینات و زینت

جلسه یازدهم: کاربری بناها

  • بناهای مذهبی: شامل مساجد، مدرسه‌ها، آرامگاه‌ها، مدارس، حسینیه‌ها، تکایا، سقاخانه‌ها، خانقاه‌ها میل‌ها و مصلی‌ها.[۲۷]
  • بناهای غیر مذهبی: شامل خانه‌ها، قنات‌ها، باغ‌ها، رصدخانه‌ها، کبوترخانه‌ها، یخچال‌ها، پل‌ها، کاخ‌ها، کاروانسراها، حمامها، بازارها، قلعه‌ها و آب‌انبارها.[۲۸]

جلسه دوازدهم: کاخ‌ها

جلسه سیزدهم: مسجد ها

جلسه چهاردهم: کاروانسراها

جلسه پانزدهم: حمام‌ها- قلعه‌ها

جلسه شانزدهم:آب‌انبارها- بادگیر-سرداب