جلسه اول:

اشنایی با دانشجویان – توضیح در مورد روند درس اصول سرپرستی کارگاه

شناخت پروژه و مسائل مربوط به آن

جلسه دوم :

پیمان – اسناد پیمان – طرفین امضا کننده پیمان – شرایط پیمان

جلسه سوم :

تعاریف – وظایف و تعهدات : -کارفرما- مشاور- پیمانکار- مدیرطرح

جلسه چهارم :

روش های اجرای طرح و  قراردادها – مناقصه و مزایده

جلسه پنجم :

تعریف انبار و انبارداری – انواع انبار – وظایف انباردار – فرآیند انبارداری – چیدمان انبار

جلسه ششم :

ادامه مطالب مربوط به انبار داری

کارت شناسایی کالا و کدگذاری

کاردکس

انبارداری مصالح ساختمانی

استهلاک سرمایه و ابزارآلات

جلسه هفتم :

ایمنی و حفاظت

-مفهوم ایمنی

عملیات ساختمانی

وسایل حفاظت فردی

ایمنی در تخریب

ایمنی در عملیات خاکی

جلسه هشتم :

ایمنی و حفاظت

ایمنی راه های دسترسی

ایمنی دربرابر آتش سوزی

ایمنی در برابر برق گرفتگی

علائم و تابلو های ایمنی

جلسه نهم :

وسایل و تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی

دستگاه ها و وسایل موتوری بالابر

جلسه دهم :

وسایل دسترسی

داربست – نردبان – راه پله موقت – راه شیبدار و گذرگاه

جلسه یازدهم :

اجرای کار در شب

جلسه دوازدهم :

عملیات خاکی

جلسه سیزدهم :

عملیات ساخت – برپایی و نصب اسکلت فولادی

جلسه چهاردهم :

حمل و نقل ، جابجایی و انبار کردن مصالح

جلسه پانزدهم  :  کنفرانس

جلسه شانزدهم : کنفرانس