-جلسه اول: تمرین خط –اموزش شیت بندی-آشنایی کلی با مباحث معماری و طراحی (شهری ، منظر ، داخلی و …)

هدف :اشنایی دانشجویان با خط اسکیسی و خط معماری و شناخت تمایز خطوط گرافیکی با خط  معماری

جلسه دوم : تحلیل معمار

هدف :انتخاب معمار و اشنایی دانشجویان با معماران برتر ایران و جهان و نیز متدهای نوین طراحی معماری به صورت شیت بندی شده

جلسه سوم : طراحی یادمان یک معلم 

هدف :اشنایی دانشجویان با روش های طراحی با کانسپت و ترکیب بندی و کمپوزیسیون حجم های انتزاعی

 جلسه چهارم : طراحی سردر ورودی

هدف :اشنایی دانشجویان با روش های طراحی با کانسپت و ترکیب بندی و کمپوزیسیون حجم های انتزاعی

جلسه پنجم : طراحی ایستگاه اتوبوس

هدف :تمرین طراحی و ایده پردازی و نیز اشنایی دانشجویان با شیت بندی و کانسبت

جلسه ششم : ترکیب حجم و کمپوزیسیون با ترکیب وسایل ساده و روزمره

هدف :آشنایی دانشجویان با روش های ترکیب بندی حجم

 شروع طراحی طرح پایانی

جلسه هفتم : تهیه نمونه های مهد و بررسی نمونه ها

هدف :آشنایی با روش های نقد بنا

جلسه هشتم : کرکسیون حجم

هدف :تائید حجم و آشنایی دانشجویان با زراحی پلان و حجم

 جلسه نهم : کرکسیون پلان و شروع نما

هدف : آشنایی دانشجوبان با ترسیمات فنی پلان و نیز طراحی دیاگرام پلان و چیدمان عملکردها

جلسه دهم : کرکسیون نما

هدف :آشنایی با روش های نماسازی بنا

 جلسه یازدهم : تحویل موقت

هدف :اشنایی دانشجویان با روش های ارائه کار

جلسه دوازدهم : کرگسیون گروهی کارها

هدف :رفع ایرادات طرح ها و اشنایی دانشجویان در شرکت در کارهای گروهی

 جلسه سیزدهم : تحویل پروژه نهایی

 پروژه  نهایی:

1-طراحی پلان ، نما ، مقطع ، 5 پرسپکتیو داخلی و خارجی مهد کودک کرگسیون شده ( اندازه شیت 70*50 و پرزانته با ماژیک می باشد ضمنا پرزانته الزامی می باشد)