جلسه اول : معرفی و تنظیمات مقدماتی- آشنایی با محیط اتوکد- نحوه کار با نرم افزار – نکات کاربردی در محیط اتوکد قبل از شروع

سیستم مورد نیاز برای نصب نرم‌افزار
نکات مهم نصب نرم‌افزار
معرفی اجزا صفحه اصلی
نکات قبل از شروع به رسم شکل
نکات عمومی و تنظیمات نرم‌افزارCad2014
ترسیم تصویر در محیط اتوکد
اقدامات لازم در صورت وجود اشکال در فایل اتوکد
کم کردن حجم فایلهای اتوکد(Purge)
فعال کردن نوشته‌های همراه نشانگر ماوس
دیده شدن دستور حین نوشتن در صفحه نمایش
دستورProperties
دستورFill
دستورRegen
دستورGrips (گیره‌ها)
دستورSnap
دستورGrid
دستورZoom‌
دستورPan
دستورUnit
دستورLimits
دستورOsnap
دستورPolar Tracking
دستورSelect
دستورQuick Calc
دستورPlot
شرح مختصات استفاده شده در نرم‌افزار

  •  دکارتی مطلق
  •  استوانه‌ایی
  •  کره‌ای
  •  قطبی
  •  حرکت دینامیکی
جلسه دوم: دستورات ترسیمی ( نحوه اجرا دستورات مورد نیاز )

LINE- PAND – ZOOM- CIRCLE- ERASE

 جلسه سوم: دستورات ترسيمي( نحوه اجرا دستورات مورد نیاز )

POLYGON- OSNAP- OTRACK- ARC-MTEXT

جلسه چهارم: دستورات ویرایشی( نحوه اجرا دستورات مورد نیاز )

MOVE-COPY- ROTATE- SCALE- MIRROR- TRIM- FILLET- PEDIT

جلسه پنجم: دستورات ویرایشی( نحوه اجرا دستورات مورد نیاز )

مساحت ( AREA ) – مقیاس ( SC) -هاشور ( H) – فرچه ( MA)

جلسه ششم: دستورات ترسيمي( نحوه اجرا دستورات مورد نیاز )

ادامه دادن ( EX)- لیست کارها ( LI)- کشیدگی ( S)- اندازه گذاری ( D)

جلسه هفتم: فارسی نویسی در اتوکد ( KATEB)
جلسه هشتم: مباحث مربوط به لایه بندی پلان های معماری- ترسیم پلان
جلسه نهم: دستورات ترسیم       یادآوری : ترسیم نماهای ساختمان در نرم افزار اتوکد
جلسه دهم: دستورات ترسیمی    یادآوری : ترسیم برش در نرم افزار اتوکد
جلسه یازدهم: تمرینات اجرایی اندازه گذاری
جلسه دوازدهم: روش های ترسیم سه بعدی

جلسه سیزدهم: EXTRUDE- 3D ORBIT

نماهای دید و  پنجره های دید

انواع نمایش اشکال سه بعدی

جلسه چهاردهم: انجام یک پروژه کوچک ویلایی به روایت تصویر