هفته اول اهمیت و ویژگی های دانه های گندم، جو، جوی دوسر و چاودار
هفته دوم اهمیت و ویژگی های دانه های ذرت، سورگم، برنج، ارزن و تریتیکاله
هفته سوم ساختمان دانه گندم و روش های ذخیره سازی آن، انواع سیلو
هفته چهارم آسیاب کردن گندم، بوجاری گندم و دستگاه های آن
هفته پنجم واجد شرایط کردن و آرد کردن گندم
هفته ششم بهبود دهنده های آرد ( مواد اکسید کننده و احیا کننده، امولسیفایرها ، آنزیم ها و …)
هفته هفتم تولید نان، شاخص های طبقه بندی انواع نان، شاخص های ارزیابی کیفیت آن
هفته هشتم نقش آرد، نمک، آب، مخمر، خمیر ترش، شکر، روغن و شیر خشک در تولید نان
هفته نهم روش های تهیه خمیر
هفته دهم فرایند صنعتی تولید نان
هفته یازدهم تکنولوژی تولید بیسکوییت
هفته دوازدهم تکنولوژی کراکر
هفته سیزدهم تکنولوژی تولید کیک، انواع آن، نقش مواد اولیه
هفته چهاردهم روش های مخلوط کردن خمیر کیک، پخت کیک، عیوب کیک
هفته پانزدهم تکنولوژی تولید ماکارونی،گندم دئوروم، آسیاب آن و اهمیت و ویژگی های آرد سمولینا
هفته شانزدهم تولید ماکارونی به روش پیوسته، غیرپیوسته و توربوترماتیک