هدف کلی: توانایی برداشت اطلاعات لازم از متون فنی در حوزه برق و کاتولوگ خوانی

 

سرفصل جلسات

ترجمه انگلیسی متون فنی  مرتبط به دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی جلسه اول
ترجمه کلمات و اصطلاحات فنی در دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی جلسه دوم
تشریح علائم اختصاری کمیت‌ها  و المان های به‌کاررفته در کتاب‌های مرجع جلسه سوم
نحوه استخراج مشخصات فنی از روی منابع مطالعاتی جلسه چهارم
ترجمه انگلیسی جلسه پنجم
ترجمه اصطلاحات فنی رایج در دستگاه های اندازه گیری جلسه ششم
علائم اختصاری کمیت ها و المان ها (اهم متر،اسیلوسکوپ،مگر) جلسه هفتم
ترجمه متون مربوط به دستگاه های اندازه گیری جلسه هشتم
اصطلاحات مخفف و  کلمات  فنی جلسه نهم
کاتالوگ خوانی دستگاه های الکتریکی جلسه دهم
نحوه استفاده از کاتالوگ جلسه یازدهم
اصطلاحات و علائم به کار رفته در کاتالوگ ها جلسه دوازدهم
خواندن اطلاعات مورد نیاز در کاتالوگ ها جلسه سیزدهم
مشخصات و علائم اختصاری در کاتالوگ ها جلسه چهاردهم
کتاب های اطلاعات قطعات الکترونیکی جلسه پانزدهم
ترجمه دستورالعمل تعمیر دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی جلسه شانزدهم
ترجمه دستورالعمل تعمیر چرخ گوشت ، ماشین لباسشویی ، موتورهای سه فاز و تک فاز ، کنتاکتور ، رله ، تلفن همراه و … جلسه هفدهم
ترجمه اطلاعات  روی نقشه های فنی و … دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی جلسه هجدهم