رشته مدیریت بازرگانی چیست ؟

مدیریت بازرگانی از مهم ترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است ، زمانی یک شرکت می تواند بین خود ، مشتریان و خریداران خود رابطه تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد . شخصی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و ارائه و معرفی درست و اصولی محصولات یا خدمات یک شرکت کوشش می کند و به صورت طبیعی مدیر بازرگانی شخصی است که نقش اساسی در سود و ضرر شرکت ها دارد .

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و مقصود از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی تکنسین مورد نیاز سازمان ها ، ادارات ، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظیفه ها و هدف های مختلف در سطوح کارشناسی می باشد .

هدف رشته مدیریت بازرگانی

هدف از این رشته عبارت است از شناخت دقیق با وظیفه های اساسی سازمان های بازرگانی ، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در آشنایی مباحث مبتنی به مدیریت ، جمع آوری و تفکیک و تحلیل اطلاعات مروبط به هر یک از این مباحث ، محاسبه راه حل های گوناگون در خصوص هر مسئله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه .

بعضی از مشاغل مربوط به رشته مدیریت :

مشاغل مرتبط با بازاریابی در سطوح گوناگون از بازاریاب تا مدیر بازاریابی

فعالیت در حوزه بازرگانی بین الملل ( صادرات و واردات کالا )

فعالیت در بخش برند یا تحقیقات بازار شرکت ها واحد فروش سازمان ها

فعالیت در حوزه بیمه ، امور مالی و بانکداری ، تجارت الکترونیک