هدف درس : آشنایی دانشجویان با کاربرد تئوری های اقتصادی در بازار محصولات هنری از جمله آشنایی با مبانی نظری عرضه و تقاضا در هنر ، بازار کالا ها و محصولات هنری

 1. معرفی اقتصاد هنر
 2. مفاهیم و تعاریف در اقتصاد هنر
 3. رویکردهای اقتصادی در اقتصاد هنر
 4. تقاضای محصولات هنری
 5. مفهوم مطلوبیت و تقاضای محصولات هنری
 6. انواع کشش تقاضای محصولات هنری و رهنمودهای سیاست گذاری
 7. مخاطب شناسی و مصرف هنری
 8. تولید و عرضه محصولات هنری
 9. نقش هزینه ها در عرضه محصولات هنری
 10. روش های تامین مالی تولیدات هنری
 11. بازار آثار هنری و حراجی
 12. نقش کپی رایت در بازار محصولات هنری
 13. تاثیر بازار کالاهای هنری بر رشد اقتصاد
 14. وضعیت اقتصادی هنر های نمایشی در ایران
 15. وضعیت اقتصادی سینما در ایران
 16. وضعیت اقتصادی موسیقی در ایران